Politka zasebnosti


ECOPLIN VG d.o.o.

Politika zasebnosti


1.    Cilj

Ta politika se uporablja za vse obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja ECOPLIN VG d.o.o., njen cilj pa je obvestiti uporabnika o načinu, na katerega ECOPLIN VG d.o.o. izvaja obdelavo osebnih podatkov (vključno s podrobnostmi o vrsti zbranih osebnih podatkov in namenu obdelave), ter o pravicah uporabnika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki.


2.    Kontakt - Kako lahko stopim v stik?

Če ima uporabnik kakršna koli vprašanja v zvezi s Politiko zasebnosti, se lahko na ECOPLIN VG d.o.o. obrne na naslednje načine:


 • Sedež podjetja se nahaja na naslovu: Žabjek 15, 1294 Višnja Gora
 • Kontaktna telefonska številka je: 01 78 84 118

Uporabnik lahko vzpostavi neposredno in učinkovito komunikacijo s ECOPLIN VG d.o.o. s pisnim sporočilom, poslanim na katerega koli od navedenih naslovov, ali tudi s pošiljanjem e-pošte na naslov: zadel@ecoplin-zadel.si


Poleg tega so spodaj navedene informacije o uradniku, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov:


 • Trgovsko ime: ECOPLIN VG d.o.o.
 • Identiteta upravljavca: ECOPLIN VG, transport in turizem, d.o.o.
 • Naslov: Žabjek 15, 1294 Višnja Gora
 • E-naslov: zadel@ecoplin-zadel.si

3.    Identifikacija obdelave - Kako zbiramo osebne podatke?

V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, zlasti:


 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR).

ECOPLIN VG d.o.o. zbira osebne podatke, s katerimi razpolaga, ko uporabnik:

 • (i). izpolni obrazce na https://zlatipolz.si/ ('spletno mesto');
 • (ii). se naroči na novice;
 • (iii). odgovori na anketo ali izpolni spletni obrazec;
 • (iv). izpolni tiskani obrazec;
 • (v). pošlje elektronsko sporočilo ali komunicira po telefonu, ki se nato naložijo v ustrezne obrazce;

4.    Zbrani osebni podatki - Katere osebne podatke zbiramo?

ECOPLIN VG d.o.o. zbira podatke, ko ECOPLIN VG d.o.o., in sicer predvsem z izpolnjevanjem svojih obrazcev za registracijo.

Zbirajo se naslednji podatki: polno ime, e-pošta and telefonska številka.


Kadar se za uporabo storitve ali dostop do določene vsebine zahtevajo osebni podatki, njihova predložitev praviloma ni obvezna, razen v primerih, ko je izrecno navedeno, da gre za podatke, ki so potrebni za zagotavljanje storitve. V tem primeru se lahko uporabnik svobodno odloči, da se ne bo registriral in/ali da ne bo sklenil pogodbe o storitvah.


Uporabnik izjavlja in jamči, da so vsi podatki, ki jih je posredoval, resnični in pravilni, ter se zavezuje, da jih bo posodabljal. Spremembe lahko sporoči pooblaščencu za varstvo podatkov ali na naslov, naveden v oddelku 2 tega pravilnika.


Prav tako uporabnik potrjuje, da so podatki, ki jih zahteva ECOPLIN VG d.o.o., potrebni, ustrezni in niso pretirani za izvajanje namenov, izraženih v oddelku 5 tega dokumenta, ki jih ne bi bilo mogoče izpolniti, če ti podatki ne bi bili zagotovljeni.


Za vsako napačno ali netočno izjavo, ki bi nastala zaradi posredovanih informacij in podatkov, ter za škodo, ki bi jo takšni podatki lahko povzročili, je odgovoren uporabnik.


 1. Namen - za kaj uporabljamo osebne podatke?

Osebni podatki, ki jih zahteva uporabnik, bodo uporabljeni za naslednje namene:


 • Za zagotavljanje naših storitev in izpolnitev vaših zahtev. Vaše podatke uporabljamo za zagotavljanje in vzdrževanje naše storitve, za obdelavo in izpolnjevanje vaših zahtev, za komuniciranje z vami o vaši uporabi naše storitve ali spremembah naše storitve, za odgovarjanje na vaša povpraševanja ter za druge storitve za stranke in namene poslovne administracije. Na primer, ko se prijavite na glasilo, lahko uporabimo vaše osebne podatke, da vam dostavimo to glasilo.
 • Nameni identifikacije in avtentikacije. Vaše podatke lahko uporabimo za namene identifikacije in avtentikacije. Na primer, ko vnesete svoj ID za prijavo v račun in geslo za vstop v enega od naših portalov za registracijo ali prijavo, uporabimo vaše poverilnice za prijavo za preverjanje pristnosti vaše identitete.
 • Personalizacija. Vaše podatke uporabljamo za prilagajanje vsebine in informacij, ki vam jih lahko pošljemo ali prikažemo, da vam ponudimo prilagoditev lokacije ter prilagojeno pomoč in navodila ter drugače prilagodimo vašo izkušnjo med uporabo storitve. Na primer, če nam dovolite zbiranje geolokacijskih podatkov, te informacije uporabimo za dostavo vsebine, ki je v bližini vaše določene lokacije, in za prepoznavanje poslovne lokacije/vnosov okoli vaše lokacije.
 • Tržne in promocijske namene. Vaše podatke lahko uporabimo, da vam pošiljamo novice in glasila, posodobitve dogodkov in da z vami komuniciramo o novih funkcijah, ponudbah, dogodkih ali izdelkih ali da vas kako drugače kontaktiramo glede informacij, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Vaše podatke lahko uporabimo tudi za prikazovanje oglasov na našem spletnem mestu (vključno s prodajo oglasnega prostora v storitvi) in na drugih nepovezanih spletnih mestih in storitvah.
 • Raziskovanje in poročanje. Vaše podatke lahko uporabimo za izvajanje anket in vprašalnikov (spletnih in nespletnih) za namene raziskav in poročanja, da bi nam pomagali bolje služiti posameznikom, tako da izvemo več o njihovih potrebah in kakovosti izdelkov, storitev in izobraževalnih informacij, ki jih nudimo. Odgovore na anketo lahko uporabimo za ugotavljanje učinkovitosti naše storitve, različnih vrst komunikacij, oglaševalskih akcij in/ali promocijskih dejavnosti.
 • Združevanje informacij. Mi (in naši poslovni partnerji tretjih oseb v našem imenu) lahko združimo, združimo ali kako drugače združimo podatke, vključno z vašimi osebnimi podatki, za doseganje zgoraj opisanih namenov.
 • Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Vaše podatke lahko uporabimo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za uveljavljanje ali obrambo naših pravic ali pravic tretje osebe, vključno z izpolnjevanjem zahtev organov pregona ali državnih organov in sodelovanjem pri revizijah skladnosti.
 • Za zaščito nas in drugih. Vaše podatke lahko uporabimo, kadar menimo, da je to potrebno za preiskavo, preprečevanje ali ukrepanje v zvezi z domnevnimi ali dejanskimi nezakonitimi dejavnostmi, goljufijami, situacijami, ki vključujejo morebitne grožnje varnosti katere koli osebe, ali za drugačno uveljavljanje tega pravilnika, naših določil in pogojev ter celovitost storitve.
 • Deidentificirani podatki. Prav tako lahko deidentifikiramo ali anonimiziramo vaše podatke na tak način, da vas mi ali druga oseba ne moremo razumno ponovno identificirati, te deidentificirane podatke pa lahko uporabimo za kateri koli namen, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. V obsegu, v katerem deidentificiramo katere koli podatke, ki prvotno temeljijo na osebnih podatkih, bomo te podatke vzdrževali in uporabljali v deidentificirani obliki in ne bomo poskušali ponovno identificirati podatkov.

Podatki, ki so predmet obdelave, se ne bodo uporabljali za druge namene ali namene, ki niso združljivi z zgoraj navedenimi in ki so bili povod za njihovo zbiranje. Ne glede na zgoraj navedeno je navedeno, da se zabeleženi podatki poleg namenov, za katere so bili izrecno zbrani, lahko uporabijo za izvajanje statistike, upravljanje incidentov ali izvajanje tržnih študij. Če pa se osebni podatki obdelujejo za namen, ki ni prvotno določen ob zbiranju navedenih podatkov, bo ECOPLIN VG d.o.o. izvedla analizo združljivosti v skladu z veljavnimi predpisi. Obdelava bo odobrena le, če je prvotni namen združljiv z novim namenom ali dovoljen v skladu z neodvisno pravno podlago. V teh primerih bo uporabnik obveščen o spremembi namena ali pravne podlage za obdelavo njegovih podatkov.


Uporabnika opozarjamo, da lahko nasprotuje pošiljanju komercialnih sporočil (odjava) in preneha prejemati e-poštna sporočila od ECOPLIN VG d.o.o., o čemer zanesljivo obvesti ECOPLIN VG d.o.o., ki bo v najkrajšem možnem času po prejemu takšnega sporočila pristopilo k prekinitvi. V ta namen lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov, naveden v oddelku 2, pošto, naslovljeno na naslov, naveden v oddelku 2 tega dokumenta, ali neposredno sledi navodilom za odjavo, ki so podrobno navedena na koncu vsakega elektronskega sporočila ECOPLIN VG d.o.o..


6.    Kako uporabljamo vaše podatke?

Podatke, ki jih zberemo o vas, bomo uporabili za naslednje namene:


 • Zbiranje povratnih informacij strank
 • Uveljavljanje pogojev in pravil
 • Podpora

Če želimo vaše podatke uporabiti v kakršen koli drug namen, vas bomo prosili za soglasje in vaše podatke uporabili šele po prejemu vašega soglasja, nato pa le za namen(e), za katerega(e) ste dali soglasje, razen če nam zakon nalaga drugače.


Vaše osebne podatke bomo pri nas hranili nedoločen čas, ko uporabniški računi ostanejo neaktivni, ali dokler jih bomo potrebovali za izpolnjevanje namenov, za katere so bili zbrani, kot je podrobno opisano v tem pravilniku o zasebnosti.


 1. Soglasje

S posredovanjem osebnih podatkov podjetju ECOPLIN VG d.o.o. uporabnik izjavlja, da se v celoti in brez zadržkov strinja z njihovo obdelavo s strani podjetja ECOPLIN VG d.o.o.. Uporabnik s tem daje svoje svobodno, izrecno in informirano soglasje, da lahko ECOPLIN VG d.o.o. zbrane podatke uporabi za namene, navedene v oddelku 5 tega pravilnika, ter za njihovo vključitev v zbirko podatkov ECOPLIN VG d.o.o..


ECOPLIN VG d.o.o. izvaja obdelavo uporabnikovih podatkov zakonito v: (i) sklepanju pogodb o storitvah ECOPLIN VG d.o.o. s strani uporabnika v skladu s pogoji, ki so uporabniku na voljo ob koncu izpolnjevanja obrazca za zahtevek za storitve (pred morebitnim najemom) in ki jih uporabnik (ko jih prebere), in če se z njimi strinja, lahko sprejme z označitvijo polja, ki je bilo vključeno v ta namen; in (ii) svobodno, informirano in nedvoumno privolitev uporabnika, dano po pregledu tega pravilnika o zasebnosti, v katerem ECOPLIN VG d.o.o. obvešča o ravnanju, ki ga bo izvedlo z vašimi podatki, in če se s tem strinja, tako da v obrazcu za zahtevo za storitev odkljuka polje, ki je bilo vključeno v ta namen. Obdelava podatkov, ki ni zajeta v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, bo izvedena, če ECOPLIN VG d.o.o. meni, da je to potrebno za zaščito zakonitega interesa, in le, če ni v nasprotju s temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika.


8.    Iztek veljavnosti - kako dolgo jih hranimo?

Podatki bodo uničeni ali arhivirani, ko ne bodo več nujno potrebni ali pomembni za namene, podrobno opisane v oddelku 5 zgoraj. Zlasti se bodo osebni podatki hranili, dokler bo veljalo poslovno razmerje (in če uporabnik ni predhodno zahteval njihovega izbrisa) in v obdobju, v katerem lahko nastanejo obveznosti, odškodnine in/ali odgovornosti v okviru poslovnega razmerja ali za opravljene storitve.


ECOPLIN VG d.o.o. obvešča, da bo bistvene informacije za identifikacijo izvora shranjenih podatkov hranil za čas trajanja razmerja stranke s ECOPLIN VG d.o.o. in/ali preklica soglasja s strani uporabnika v skladu z informacijami v oddelku 5 tega pravilnika o zasebnosti in/ali za čas, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.


 1. Zaupnost / dodelitev / mednarodni prenos - Ali podatke razkrijemo tretjim osebam?

ECOPLIN VG d.o.o. bo zbirane osebne podatke ohranjal zasebne in zaupne, in jih ne bo uporabljal za namene, ki niso določeni v 5. členu tega dokumenta. ECOPLIN VG d.o.o. zahteva podpis pogodb o zaupnosti in obdelavi osebnih podatkov s strani svojih zaposlenih in tretjih oseb, ki nudijo storitve, ki dostopajo do vsebine baz podatkov (ali vključujejo takšne obveznosti v pogodbe o storitvah, ki jih sklene z takimi ponudniki, kot je navedeno v naslednjem odstavku).


Osebni podatki uporabnika, ki jih zbere ECOPLIN VG d.o.o., ne bodo preneseni, prodani, izmenjani, posredovani in/ali sporočeni nobeni tretji osebi zunaj ECOPLIN VG d.o.o. brez privolitve uporabnika, razen zakonske obveznosti in/ali za namen zagotavljanja storitev uporabniku. To ne vključuje nekaterih zaposlenih in ponudnikov storitev, ki ECOPLIN VG d.o.o. omogočajo delovanje spletnega mesta, skladnost z nameni, določenimi v 5. poglavju tega dokumenta, in/ali zagotavljanje storitev uporabniku, ki so ob zaposlitvi prevzeli obveznost ohranjanja zaupnosti posredovanih podatkov in se zavezali k spoštovanju veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov. Pogodbe s ponudniki storitev določajo cilj, obseg, vsebino, trajanje, naravo in namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov, kategorije lastnikov podatkov ter obveznosti in odgovornosti ECOPLIN VG d.o.o. in pogodbenih tretjih oseb.


Zlasti: lahko posredovane osebne podatke deli z nadzornimi družbami, podružnicami, hčerinskimi družbami, povezanimi družbami in/ali posredniki, povezanimi s .


ECOPLIN VG d.o.o. lahko določene osebne podatke, ki jih je zagotovil uporabnik, deli interno znotraj ECOPLIN VG d.o.o., z določenimi oddelki, kot so uprava, trženje ali IT.


 • V nekaterih primerih ECOPLIN VG d.o.o. posreduje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa ter ekonomskih in tehničnih prednosti, povezanih z uporabo specializiranih ponudnikov. V tem smislu:
  • Mape. ECOPLIN VG d.o.o. uporablja Google Maps za vključitev zemljevidov na spletno mesto. Vključitev v Google Maps omogoča, da Google zbira uporabnikov naslov IP. Uporabnik se lahko s politiko zasebnosti in drugimi pravnimi vidiki omenjenega podjetja seznani na naslednji povezavi: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
  • Facebook. ECOPLIN VG d.o.o. je na spletno mesto vključil komponente Facebooka. Zlasti uporablja oglaševalsko platformo Facebook. Podjetje, ki upravlja storitve Facebook, je Facebook Inc. s sedežem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Uporabnik si lahko politiko zasebnosti in druge pravne vidike omenjenega podjetja ogleda na naslednji povezavi: https://www.facebook.com/privacy/policy.
 • **Družabna omrežja. **ECOPLIN VG d.o.o. uporablja tudi družbena omrežja, kot sta Facebook ali Instagram, in je funkcije teh omrežij vključil v svoje storitve. Uporabnik lahko ta družbena omrežja uporablja le, če je v njih registriran in če je s svojim uporabnikom dostopal do ustreznega družbenega omrežja. Ta družbena omrežja imajo lastne politike zasebnosti in lastne pogoje, v katere se ECOPLIN VG d.o.o. ne vmešava in nad katerimi nima nadzora.

Na koncu se morate zavedati, da lahko ECOPLIN VG d.o.o. (in da si ECOPLIN VG d.o.o. pridržuje pravico) razkrije vaše podatke v naslednjih primerih:


 • Prenos poslovanja: Če nas ali naše hčerinske družbe prevzame, združi ali vloži druga družba ali če se katero koli naše premoženje prenese ali se lahko prenese na drugo družbo, bodisi kot del stečajnega postopka ali postopka zaradi insolventnosti ali kako drugače, lahko prenese podatke, ki smo jih zbrali o vas, drugemu podjetju. Kot del postopka prenosa podjetja lahko nekatere podatke o vas razkrijemo posojilodajalcem, revizorjem in zunanjim svetovalcem, vključno z odvetniki in svetovalci.

– Skladnost z zakonodajo: vaše osebne podatke lahko razkrijemo zaradi skladnosti z zakonodajo, pravnim postopkom, sodno odredbo ali drugim pravnim postopkom, na primer kot odgovor na sodno odredbo ali sodni poziv.


– Zaščita in omogočanje pravic: vaše osebne podatke lahko razkrijemo, kadar menimo, da je primerno za preiskavo, preprečevanje ali ukrepanje proti nezakonitim dejavnostim, domnevnim goljufijam, situacijam, ki lahko predstavljajo potencialno grožnjo varnosti katere koli osebe, ali kršitvam naših določil in pogojev ali tega pravilnika. To razkritje lahko vključuje tudi uporabo vaših osebnih podatkov kot dokaz v sodnem sporu, v katerega smo vpleteni. Poleg tega lahko po potrebi razkrijemo vaše osebne podatke, da vam pomagamo pri uveljavljanju vaših pravic v skladu s pogoji in določili podjetja ECOPLIN VG d.o.o. ter tem pravilnikom o zasebnosti.


 • Razlogi, povezani z javno varnostjo, nacionalno obrambo ali javnim zdravjem: V primerih, ko obstajajo utemeljeni razlogi, povezani z varnostjo skupnosti, nacionalno obrambo ali javnim zdravjem, se lahko vaši osebni podatki razkrijejo.

– Zbrani, anonimizirani ali deidentificirani podatki: Zbrane, anonimizirane ali deidentificirane podatke o vas lahko razkrijemo za kateri koli namen, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.


 • Soglasje: Vaše osebne podatke lahko razkrijemo z vašim soglasjem.
 1. Varnost - Kako zagotavljamo varnost podatkov?

ECOPLIN VG d.o.o. izjavlja, da namerava sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne za zagotavljanje varnosti, celovitosti in zaupnosti podatkov v skladu z določbami GDPR, da bi se izognila njihovemu ponarejanju, izgubi, vpogledu ali nepooblaščeni obdelavi.


ECOPLIN VG d.o.o. ne zagotavlja popolne zasebnosti pri uporabi spletnega mesta, saj ni mogoče izključiti možnosti, da so z njimi seznanjene nepooblaščene tretje osebe. Uporabnik se zaveda, da obstoječa tehnična sredstva, ki zagotavljajo varnost, niso nepremagljiva in da je tudi ob upoštevanju vseh razumnih varnostnih ukrepov možna manipulacija, uničenje in/ali izguba informacij. V primeru, da se odkrije varnostni incident in da ta pomeni znatno tveganje za lastnika podatkov, se o takem dogodku nemudoma obvesti pristojni nadzorni organ, skupaj s korektivnimi in paliativnimi ukrepi, ki so bili in/ali bodo izvedeni.

ECOPLIN VG d.o.o. ni odgovoren za izgubo ali izbris podatkov s strani uporabnikov. Prav tako ECOPLIN VG d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki jo povzročijo računalniški virusi.


Končno mora tudi uporabnik sprejeti ukrepe za zaščito svojih podatkov. ECOPLIN VG d.o.o. vztraja, da med delovanjem na internetu poskrbite za vse varnostne ukrepe za zaščito svojih osebnih podatkov. Svetujemo vam vsaj, da redno spreminjate geslo, uporabljate kombinacijo črk in številk ter poskrbite, da uporabljate varen brskalnik.


 1. Pravice lastnika podatkov in postopki odzivanja na njihovo uveljavljanje - Katere pravice imam kot lastnik podatkov?

Uporabnik, ki je lastnik podatkov, lahko kadar koli uveljavlja pravice do dostopa, popravka, preklica, ugovora, omejitve obdelave, prenosljivosti, zaupnosti in izbrisa v zvezi s svojimi osebnimi podatki v skladu s določbe 15. in naslednjih členov uredbe GDPR, kot je ustrezno.


Te pravice lahko uveljavlja uporabnik sam, in sicer po elektronski pošti, naslovljeni na naslov zadel@ecoplin-zadel.si, ali na kateri koli način, določen v zgoraj navedenih veljavnih predpisih. ECOPLIN VG d.o.o. lahko zahteva potrebne podatke za potrditev identifikacije lastnika podatkov.


Izbris nekaterih podatkov ne bo izveden, če bi to lahko povzročilo škodo zakonitim pravicam ali interesom tretjih oseb ali če obstaja zakonska obveznost, da se podatki ohranijo.


Če se nahajate v Združenem kraljestvu ali EGP in za vas veljajo izjeme nacionalne ali lokalne zakonodaje, imate v določenih okoliščinah določene pravice do varstva podatkov. Prosimo, kontaktirajte nas, če želite uveljavljati katero od teh pravic.


 • Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete. Uporabniki imajo pravico do preklica privolitve, če so predhodno dali privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov.
 • Nasprotovanje obdelavi njihovih podatkov. Uporabniki imajo pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če se obdelava izvaja na pravni podlagi, ki ni soglasje. – Dostopajte do svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico izvedeti, ali lastnik podatke obdeluje, pridobiti razkritje v zvezi z nekaterimi vidiki obdelave in pridobiti kopijo podatkov, ki so v obdelavi.
 • Preverite in zahtevajte popravek. Uporabniki imajo pravico preveriti točnost svojih podatkov in zahtevati posodobitev ali popravek.
 • Omejite obdelavo svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico omejiti obdelavo svojih podatkov. V tem primeru lastnik svojih podatkov ne bo obdeloval za noben drug namen kot za njihovo shranjevanje.
 • Izbrišite ali kako drugače odstranite svoje osebne podatke. Uporabniki imajo pravico doseči izbris svojih podatkov od lastnika.
 • Prejmejo svoje podatke in jih prenesejo k drugemu upravljavcu. Uporabniki imajo pravico, da prejmejo svoje podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki ter, če je tehnično izvedljivo, da se ti brez kakršnih koli ovir prenesejo k drugemu upravljavcu .
 • Vložite pritožbo. Uporabniki imajo pravico vložiti zahtevek pri svojem pristojnem organu za varstvo podatkov.
 1. Usposabljanje - Ali usposabljamo?

Osebje, katerega naloge so povezane z obdelavo osebnih podatkov, se usposablja, da bi zagotovili boljše varstvo osebnih podatkov in pravic njihovih imetnikov.


 1. Povezave s tretjimi osebami - Ali naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest?

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, z oglaševalsko vsebino ali brez nje, katerih pravila o zasebnosti so tuja za ECOPLIN VG d.o.o.. Povezana spletna mesta niso povezana s ECOPLIN VG d.o.o. in njihov obstoj nikakor ne pomeni, da gre za kakršno koli sugestijo, vabilo ali priporočilo za obisk ciljnih krajev ali kakršno koli povezavo ali povezavo med ECOPLIN VG d.o.o. in takimi spletnimi mesti. ECOPLIN VG d.o.o. ne odgovarja za vsebino, uporabo in dejavnosti teh povezanih spletnih mest ali za škodo, bodisi sedanjo ali morebitno, materialno ali moralno, neposredno ali posredno, ki bi jo utrpeli uporabniki in bi izhajala iz informacij, vsebovanih na teh spletnih mestih, ali iz odnosov, ki bi jih uporabniki lahko vzpostavili s tretjimi osebami, katerih storitve so bile objavljene na spletnem mestu. Ne glede na zgoraj navedeno bodo vse pripombe na teh povezanih spletnih mestih koristne za ECOPLIN VG d.o.o., da bi izboljšali storitve in/ali zagotovili celovitost spletnega mesta. ECOPLIN VG d.o.o. se zavezuje, da bo storilo vse, kar je mogoče, da na svojem spletnem mestu prepreči obstoj povezav do spletnih mest z nezakonito vsebino.


14. Piškotki - Ali uporabljamo piškotke?

Ko uporabnik vstopi na Spletno mesto, lahko ECOPLIN VG d.o.o. na njegov računalnik shrani nekatere informacije v obliki "piškotka" ali podobne datoteke. Stran uporablja piškotke za (i) sledenje oglaševanju, (ii) zbiranje podatkov o prometu na strani in (iii) izboljšanje uporabniške izkušnje pri uporabi strani.


Uporabnik mora vedeti, da mu za navigacijo po spletnem mestu ni treba dovoliti namestitve piškotkov, ki jih pošilja spletno mesto. To se lahko zahteva le v zvezi z določenimi storitvami. Uporabnik lahko izbriše piškotke s trdega diska svojega računalnika, prepreči dostop do svojega računalnika prek svojega brskalnika ali z izbiro ustrezne možnosti, ko je vprašan o možnosti uporabe piškotkov v te namene in v skladu s Politiko piškotkov ECOPLIN VG d.o.o..


Piškotki so informacijske datoteke, ki jih spletno mesto ali ponudnik določenih storitev spletnega mesta preko programa brskalnika prenese na trdi disk uporabnikovega računalnika. Piškotki sami po sebi ne morejo osebno identificirati uporabnika (čeprav lahko vsebujejo uporabnikov IP naslov), vendar jim omogočajo prepoznavanje uporabnikovega brskalnika ter zajemanje in shranjevanje določenih podatkov (uporabnikov operacijski sistem, ime domene spletnega mesta, s katerega je bila stran povezana). , med ostalimi). ECOPLIN VG d.o.o. si pridržuje pravico najeti storitve tretjih oseb za analizo in razumevanje uporabnikov spletnega mesta, ki ne smejo uporabljati zbranih podatkov za druge namene kot za izboljšanje storitev ECOPLIN VG d.o.o..


 1. Odobritev

Uporaba spletnega mesta s strani uporabnika pomeni, da je seznanjen s Politiko zasebnosti ECOPLIN VG d.o.o. in Pogoji poslovanja ECOPLIN VG d.o.o., če obstajajo, ter jih v celoti odobrava. Prav tako se uporabnik z izpolnitvijo zahteve za storitve strinja s Politiko zasebnosti ECOPLIN VG d.o.o. in Pogoji poslovanja ECOPLIN VG d.o.o..


 1. Spremembe - Ali je to najnovejša različica?

To je trenutna različica ECOPLIN VG d.o.o. Pravilnik o zasebnosti, posodobljen na dan 30. november 2023.

ECOPLIN VG d.o.o. lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Takšne spremembe začnejo veljati z objavo na spletnem mestu ali ko so uporabniki o njih obveščeni na kakršen koli način, kar se zgodi prej. Uporabnik mora biti z občasnim vnosom obveščen o pogojih, ki so vključeni v to besedilo.